การทำ SEO มีกี่ประเภทในปัจจุบัน

How-SEO

‘SEO’ คือ วิธีปรับแต่งโครงสร้างของเว็บไซต์ ปรับแต่งความเร็ว รวมทั้งเขียนเนื้อหามีคุณภาพ โดยผลลัพธ์ของปรับแต่ง จะทำให้เว็บไซต์ของคุณขึ้นไปติดอยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหาในหน้า Google โดยการทำ SEO ที่ดีเว็บไซต์ที่ทำ SEO ควรอยู่หน้า 1 และไม่ควรอยู่เกินหน้า 2

SEO ในปัจจุบันนี้มีกี่ประเภท ?

สำหรับการแบ่งลักษณะแบบเก่า จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่แบบ On-Page และ Off-Page SEO หากแต่เนื่องจากโลกออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าการทำ SEO ก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น SEO ในยุคปัจจุบันจะประกอบไปด้วย SEO 3 ประเภท ได้แก่…

  1. ON-PAGE SEO

คือ การปรับแต่ง แก้ไข รวมทั้งจัดการเว็บไซต์ ให้มีคุณสมบัติตรงตาม Google ต้องการทุกข้อ เพื่อให้ Google นำข้อมูลไปจัดเก็บพร้อมประมวลผล ให้ไปเป็นผลการค้นหาอันมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็น SEO ที่เจ้าของเว็บไซต์มีพลังในการจัดมากที่สุด หากแต่ก็เป็นวิธีต้องใช้เวลา

  1. OFF-PAGE SEO

คือ การจัดการปัจจัยภายนอก เพื่อให้ผลการค้นหาของคุณดีขึ้น ด้วยการนำลิงค์จากภายนอกเชื่อมต่อเข้ามาในเว็บ ซึ่งเรียกว่า Backlink นอกเหนือไปจาก Backlink แล้ว ก็ยังประกอบด้วยปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

  1. TECHNICAL SEO

มีลักษณะคล้ายคลึงกับ On-Page SEO โดยก่อนหน้านี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Search Engine มองว่าวิธีการทางด้านตลอดจนเทคนิคที่นำมาสร้างบนเว็บไซต์ โดยเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการจัดการเนื้อหา หรือ Contentใดๆ โดยมีจุประสงค์เพื่อให้เว็บไซต์ ขึ้นไปติดอยู่ในอันดับต้นๆ กลายเป็น On-Page SEO ทั้งหมด หากแต่หลังจากปี 2011 เป็นต้นมาก็มีการจัดการรวมทั้งปรับปรุงเทคนิคให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สำหรับวิธีของ Technical SEO ก็คือ การระดมเทคนิครวมทั้งวิธีต่างๆ ที่เข้ามาจัดสร้างในเว็บไซต์ เพียงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเนื้อหาในเว็บเท่านั้นเอง เพื่อให้ Google มองโครงสร้างของเว็บไซต์ว่ามีความง่ายดาย และจะส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูล เพื่อผลทางค้นหาอย่างแท้จริง นอกจากนี้บางเทคนิคของ Technical SEO ก็จะมีความเหลื่อมล้ำกับ On-Page อยู่บ้าง หากแต่ขอให้คุณจำแบบง่ายๆ ว่าอะไรก็ตาม ที่ทำบนเว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา และไม่เกี่ยวกับ Key Word คือ Technical SEO

อีกคำที่คุณควรรู้ SEO สายดำ และ สายขาว มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

SEO สายดำ คือวิธีทำแบบไม่สุจริต ส่วน SEO สายขาว คือ การทำ SEO แบบขาวสะอาดถูกต้องตามหลักการของเว็บ Search Engine โดย SEO สายขาว มีขั้นตอนการทำที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น หากแต่การทำ SEO สายดำ นั้นก็มีขั้นตอนไม่ยากเท่าไหร่นัก เช่น ซื้อ link ทำ Spam keyword เขียน script ไว้ในเว็บอื่นให้ส่งต่อมายังเว็บไซต์ของคุณ เป็นต้น แน่นอนว่าวิธีเหล่านี้ทำให้ได้ผู้ชมอย่างรวดเร็ว หากแต่ผิดกฎ อีกทั้งยังเป็นข้อห้ามของ Google อีกด้วย