บทบาทความสำคัญของ search engine

Search engine หมายความว่าอย่างไร

Search engine คือ โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆทางอินเตอร์เน็ตโดยสามารถทำการค้นหาข้อความ ข้อมูล รูปภาพ ข่าวสาร รูปภาพ แผนที่ เป็นต้น โดยมีผู้ให้บริการอยู่หลายราย หลักในการค้นหาก็จะเหมือนๆกันก็คือเริ่มการค้นหาด้วยการใช้คำสำคัญ (keyword)ป้อนเข้าไปแล้วทางโปรแกรม search engine นั้นๆก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่คิดว่าน่าจะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ผู้ใช้บริการรายนั้นๆได้ค้นหาเพื่อที่ผู้ใช้บริการรายนั้นสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหาเส้นทางการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ หาข้อมูลเพื่อทำรายงานหรือข้อมูลอื่นๆที่ต้องการ เป็นต้น โดยที่ถ้าหากไม่มี search engine แล้วเราก็คงไม่รู้ว่าจะค้นหาข้อมูลต่างๆได้อย่างไรหรือจากเว็บไซต์ไหน หรือถ้าหากหาได้ก็คงใช้เวลาในการหานานซึ่งอาจจะไม่ทันกับช่วงเวลาที่เราต้องการจึงอาจจะสร้างความเสียหายให้กับเราหรือผู้อื่น
Search engine มีผู้ให้บริการอยู่หลายราย เช่น
-    Google
-    Yahoo
-    msn
-    aol
-    bing
-    ask
-    a9
-    cuil
-    yandex ของรัสเซีย
-    baidu ของประเทศจีน
โดยผู้ให้บริการที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็น google ,yahoo ,msn และ aol  ตามลำดับโดยได้ก่อตั้งมาจากสหรัฐอเมริกาด้วยกันทั้งสิ้น และที่ได้ยกเลิกการให้บริการไปแล้วก็มี hotbot , alta vista , lycos ส่วนในประเทศไทยเองก็ได้ทำการพัฒนาเครื่องมือค้นหาโดยองค์การเนคเทคด้วยเช่นกันโดยใช้ชื่อ สรรสาร ซึ่งส่วนใหญ่ในหลายๆประเทศ search engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็จะเป็น google เนื่องจากสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลเป็นที่สุด เมื่อค้นหาแล้วมักจะได้คำตอบที่เป็นที่พอใจในเวลาอันรวดเร็วโดยมีผลลัพธ์ให้ทำการพิจารณาเลือกมากมาย อีกทั้งยังสามารถบันทึกประวัติการค้นหาของแต่ละครั้งได้อีกด้วยเพื่อช่วยในการกรองผลลัพธ์ของการค้นหาในครั้งต่อๆไปให้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าเดิม